12 HEALERS

De 12 healers komen volgens Dr. Bach overeen met de 12 karaktereigenschappen.

 

De volgende bloesems maken deel uit van de 12 healers:

Agrimony, Centaury, Cerato, Chicory, Clematis, Gentian, Impatiens, Mimulus, Rock Rose, Scleranthus, Vervain, Water Violet.

 

Wanneer deze karaktereigenschappen uit balans gaan zien we volgende gemoedstoestanden optreden (schuin gedrukt in het kort de beschrijving die Dr. Bach van zijn bloesems gaf in “The Twelve Healers & Other Remedies” 1936):

 

Agrimony

Personen met een Agrimony-karakter zijn overgevoelig voor ruzie en discussie. Zij houden hun zorgen verborgen en krijgen hierdoor een geestelijke kwelling, zij verbergen hun zorgen achter een lachend gelaat. Dikwijls zien we hier verslavingsgedrag uit ontstaan. Agrimony-types kunnen goed luisteren en meningsverschillen oplossen.

 

In positieve zin beschikken ze over kalmte en klaarheid in hun eigen problemen. Ze zijn optimistisch en hebben ook innerlijke vrede.

Joviale, vrolijke, humoristische mensen die hun zorgen verbergen.

Bachbloesem Agrimony

Bij ons verkrijgbaar

 

Centaury

Centaury is een persoon die niet nee kan zeggen, een zwakke wil heeft en een gebrek aan eigenwaarde, hij komt niet op voor zijn eigen. Deze mensen willen te graag van dienst zijn, hierdoor worden ze vlug uitgebuit en laten zich snel de wet voorschrijven door anderen.

Ze zoeken eerder een sterke persoonlijkheid in anderen dan in zichzelf.

 

In positieve zin hebben ze een sterke persoonlijkheid. Ze zijn misschien wel stil en rustig, maar behouden hun individualiteit en weten wanneer ze moeten ‘nee’ zeggen.

Vriendelijke, stille mensen die (uit angst) al te graag anderen dienen.

Bachbloesem Centaury

Bij ons verkrijgbaar

 

Cerato

Cerato mensen zijn beïnvloedbaar, onzeker, volgen hun intuïtie niet en vragen altijd raad aan anderen. Ze komen dikwijls terug op een besluit.

Kinderen met een Cerato-karakter zullen op school de juiste antwoorden steeds doorhalen. Cerato is de bloesem voor onzekerheid.

 

In positieve zin hebben ze vertrouwen in zichzelf en durven ze op hun intuïtie te vertrouwen.

Ze hebben geen vertrouwen in zichzelf.

 

Bij ons verkrijgbaar

 

Chicory

Chicory is overbezorgd om anderen, heeft zelfmedelijden, kan niet alleen zijn.

Een Chicory uit balans claimt graag aandacht. Ze voelen zich snel achter uitgesteld of beledigd.

Kinderen met een Chicory-karakter willen altijd gedragen worden en willen altijd dat iemand bij hun is.

 

In positieve zin kunnen ze verdragen dat anderen hun eigen leven leiden zonder dat zij zich daarin moeten bemoeien.

Ze zijn zeer bewust van de behoefte van anderen, en willen deze personen dan ook bij zich hebben.

Bachbloesem Chicory

Bij ons verkrijgbaar

 

Clematis

Clematis is de dromer, is gevoelig en vlucht in fantasie. Clematis-mensen zijn zeer romantisch ingesteld en dikwijls kunstzinnig aangelegd.

Bij Clematis zien we het beeld van de verstrooide professor.

Clematis is ook aangewezen voor slimme en fantasierijke kinderen die zich niet kunnen of willen concentreren.

 

In positieve zin zijn ze zeer geïnteresseerd in het leven en in het heden, en kunnen ze hun gedachten controleren.

Voor diegenen die dromerig zijn en niet veel interesse hebben in het leven.

 

Bij ons verkrijgbaar

 

Gentian

Gentian is de eeuwige twijfelaar, is pessimistisch, heeft een zwakke wil, is moedeloos.

Gentian is aangewezen voor diegenen die snel hun vertrouwen verliezen. Ze vertrouwen enkel op wat ze zien.

 

in positieve zin geeft Gentian een optimistische kijk op het leven en geeft vertrouwen.

Voor diegenen die snel ontmoedigt zijn.

 

Bij ons verkrijgbaar

 

Impatiens

Mensen met een Impatiens-karakter willen in hun eigen tempo werken en denken, ze zijn ongeduldig en handelen snel. We zien dan het beeld van de ongeduldige, prikkelbare, geïrriteerde en nerveuze personen.

Alles moet snel, snel gaan bij het Impatiens-type. Bij drukke kinderen kan Impatiens meer rust brengen.

Impatiens is één van de bloesems van de Eerste Hulp Essence.

 

In positieve zin is Impatiens kalm, capabel en rustig.

Voor diegenen die snel zijn in gedachten en in doen en laten.

 

Bij ons verkrijgbaar

 

Mimulus

Mimulus is de bloesem voor angst met bekende oorzaak, verlegenheid, plankenkoorts en gevoelig zijn. Mensen met een Mimulus karakter blozen snel. Het zijn over het algemeen zeer gevoelige mensen.

Mimulus kan helpen om meer moed te ontwikkelen.

 

In positieve zin zijn ze begripvol en moedig. Ze zijn bekwaam om problemen kalm en op een verantwoordelijke manier aan te pakken.

Bij alledaagse angsten.

 

Bij ons verkrijgbaar

 

Rock Rose

Rock Rose is voor mensen die snel in paniek raken, die schrikachtig zijn en snel ontzet.

Rock Rose kan ook ingezet worden bij ‘black-out’ tijdens examens.

Wanneer men door ongunstige omstandigheden niet meer spontaan kan reageren, kan overgevoelig en ongecoördineerd reageren ontstaan en dit uit zich dan in paniek.

Rock Rose kan ook ingezet worden bij kinderen die ’s nachts huilend wakker worden door een nachtmerrie en in paniek zijn.

 

In positieve zin is Rock Rose moedig en rustig.

De bloesem voor noodgevallen.

 

Bij ons verkrijgbaar

 

Scleranthus

Mensen met een Scleranthus- karakter zijn – wanneer ze uit balans zijn – besluiteloos, onzeker en wispelturig. Ze kunnen geen beslissingen nemen en zijn beïnvloedbaar.

Ze zijn niet in staat te kiezen tussen twee dingen, omdat zowel het één als het andere hen beurtelings als het juiste voorkomt. Ze vliegen van de hak op de tak.

De onzekerheid komt voort uit het niet kunnen beslissen en is daarom anders dan de onzekerheid van Wild Oat.

 

In positieve zin kunnen ze snel in actie komen, zijn ze rustig en kunnen weloverwogen beslissingen nemen.

Ze kunnen niet kiezen tussen twee zaken.

 

Bij ons verkrijgbaar

 

Vervain

Vervain-types willen anderen door hun enthousiasme bekeren en hebben een sterke wil. Ze zijn zeer enthousiast, willen steeds de beste zijn en zijn innerlijke onrustig.

Dit kan zich uiten in spanning en nervositeit. Vervain mensen zijn zeer idealistisch ingesteld en wanneer ze zich voor iets inzetten doen ze dat voor 200%.

Vervain mensen kunnen niet tegen onrechtvaardigheid.

 

In positieve zin zijn ze kalm, ruimdenkend, tolerant en beschikken ze over wijsheid.

Mensen met vaste principes en overtuigingen, waarvan ze denken dat ze juist zijn en welke ze maar zelden veranderen.

Bachbloesem Vervain

Bij ons verkrijgbaar

 

Water Violet

Water Violet mensen zijn afstandelijk, gereserveerd en graag alleen.

Het zijn rustige mensen die zonder veel drukte hun eigen gang gaan. Ze blijven op een afstand en laten anderen met rust en gaan hun eigen weg.

Water Violet mensen voelen zich niet op hun gemak in enge ruimtes of in gezelschap van veel mensen. Water Violet is aangewezen bij terughoudendheid en geslotenheid.

 

In positieve zin zijn het echte ‘gentlemen’. Zijn ze begripvol en sympathiek. Het zijn wijze raadgevers met een groot empatisch vermogen.

Rustige mensen die graag alleen zijn en hun gang gaan.

 

Bij ons verkrijgbaar