19 OVERIGE

De 19 overige zijn – volgens Dr. Bach – complementair aan de 12 healers en de 7 helpers.

Het zijn dus ook geen karakterbloesems, maar kunnen deze ondersteunen. Ze zijn meer aangewezen bij emotionele reacties.

 

De 19 overige omvatten volgende bloesems:

 

Aspen, Beech, Cherry Plum, Chestnut Bud, Crab Apple, Elm, Holly, Honeysuckle, Hornbeam, Larch, Mustard, Pine, Red Chestnut, Star of Bethlehem, Sweet Chestnut, Walnut,  White Chestnut, Wild Rose, Willow.

 

Hierna een overzicht van de beschrijvingen van de 7 Helpers (schuin gedrukt in het kort een overzicht van de beschrijving die Dr. Bach gaf in “The Twelve Healers & Other Remedies” 1936).

 

Aspen

Aspen staat voor onbekende oorzaak van angst, vage, irrationele angsten, men is bevreesd voor wat komt. Nachtmerries komen ook veelvuldig voor en dan ontstaat de angst om verder te slapen: angst voor de angst dus.

Kinderen hebben ook al eens last van de Aspen-angst. Ze weten niet precies waar ze in het donker nu zo bang voor zijn, en als ze het al kunnen benoemen, komen ze met een verhaal over een eng spook. Het zijn geen reële voorstellingen of duidelijk te benoemen angsten. Zij willen graag dat het licht aanblijft of de deur open en ook een knuffelbeer helpt hen de boze dromen te trotseren.

 

In positieve zin durven ze avontuur aan, hebben geen angst en genieten met plezier van het leven.

Vage onbekende angsten, waarvoor geen verklaring of geen reden kan worden gegeven.

Bij ons verkrijgbaar

 

Beech

Beech is Kritisch en onverdraagzaam. Hij/Zij is intolerant tegenover anderen en raakt snel geïrriteerd door de manieren en gewoonten van anderen.

Beech is de bloesem voor een natuurlijke relatie tot tolerantie en intolerantie. Het gevoel superieur te zijn aan de ander is een steeds terugkerende beleving bij Beech, evenals het geringschattend op de ander neerkijken.

 

In positieve zin zijn ze tolerant en begripvol. Ze kunnen vergeven en zien het goede en positieve in alles rondom hen.

Voor degenen die de behoefte voelen om meer goed en moois te zien in alles wat hen omringt.

Bij ons verkrijgbaar

 

Cherry Plum

Cherry Plum is kan ondersteunend werken bij angst voor controleverlies. Bij angst voor verlies van de zelfbeheersing en irrationele angsten. Tevens bij sterke innerlijke spanning. Cherry Plum mensen hebben dikwijls een aangeboren conflict tussen gevoel en verstand en laten ook dikwijls instinctief ‘stoom’ af.

Cherry Plum is één van de bloesems van de Eerste Hulp Essence.

 

In positieve zin hebben ze innerlijke vrede en kalmte, zijn ze moedig en reageren kalm, zelfs in een stresssituatie.

Angst dat de geest overbelast raakt en dat hij angstige en gevreesde dingen doet.

Bij ons verkrijgbaar

 

Chestnut Bud

Chestnut Bud kan men gebruiken bij gebrek aan observatie en het voortdurend herhaling van dezelfde fouten. Ze kunnen midden in een verhaal de draad kwijtraken en weten niet meer wat ze eigenlijk aan het vertellen waren. Het vermogen tot concentreren is vaak minimaal ontwikkeld en het zijn sloddervossen, die overal alles laten slingeren.

 

In positieve zin leren ze de lessen van het leven, leren observeren en waar te nemen en daaruit de lessen te trekken.

Voor degenen die niet ten volle profiteren van observatie en ervaring en die meer tijd nodig hebben dan anderen om de lessen van het dagelijks leven te leren.

Bij ons verkrijgbaar

 

Crab Apple

Crab Apple is volgens Dr. Bach de reinigingsbloesem. Crab Apple is de bloesem voor gezonde zuiverheid. Het werkt zowel lichamelijk als geestelijk. Bij overdreven angst voor bacteriën en insecten, enz.

Deze mensen fixeren zich op details, kleine problemen worden buiten alle proporties opgeblazen.

 

In positieve zin zijn ze bekwaam om de eigen gedachten te controleren en een objectieve kijk op het leven te ontwikkelen.

Voor degenen die het gevoel hebben dat iets niet helemaal zuiver is aan henzelf.

Crab Apple

Bij ons verkrijgbaar

 

Elm

Elm kan gebruikt worden bij een tijdelijk gevoel van ontoereikendheid en het gevoel tekort te schieten. Elm schenkt in ogenblikken van zwakte nieuwe kracht.

Elm is een bloesem met een “grounding effect” en kan gebruikt worden bij de behandeling van toestanden waarbij het individu moeilijkheden heeft met het in concrete realiteit omzetten van zijn ideeën.

 

In positieve zin zijn ze zelfverzekerd en bekwaam om grote verantwoordelijkheid te nemen.

Degenen die goed werk doen, de roeping van hun leven volgen en hopen iets belangrijks te doen, en dit vaak ten behoeve van de mensheid.

Bij ons verkrijgbaar

 

Holly

Holly is aangewezen voor hen die soms overvallen worden door gedachten van jaloezie, afgunst, wraak en achterdocht, driftbuien en agressiviteit. Holly is volgens Bach de bloesems tegen negatieve emoties. Het gras is bij anderen altijd “groener”, zo denkt de Holly. En inderdaad is het niet moeilijk om daar steeds weer een bevestiging van te krijgen, als je het zo wilt zien.

 

In positieve zin zijn ze tolerant, gelukkig en verwachten niets terug van anderen. Ze hebben begrip voor de echte problemen achter de woede.

Voor degenen die soms overvallen worden door gedachten zoals jaloezie, wraak en argwaan. Voor de verschillende vormen van ergernis.

Bij ons verkrijgbaar

 

Honeysuckle

Honeysuckle is goed voor hen die veel in het verleden leven, die verlangen naar de goede oude tijd. Honeysuckle hoort bij uitstek bij de vriendelijke, sympathieke, gevoelige mens, die door de harde maatschappij wordt afgeschrikt.

Honeysuckle kan goed helpen bij kinderen die heimwee hebben tijdens de zomervakantie of die in een internaat vertoeven.

 

In positieve zin kijken ze vooruit en breken met het verleden. Ze kunnen verder gaan met hun leven en de wijsheid van het verleden behouden.

Degenen die veel in het verleden leven, misschien in een tijd van groot geluk, of herinneringen aan een verloren vriend, of ambities die niet zijn uitgekomen.

 

honeysuckle

Bij ons verkrijgbaar

 

 

Hornbeam

Hornbeam is volgens Bach de bloesems bij vermoeidheid en onvoldoende kracht voelen. Hornbeam wordt ook wel de “maandagmorgenbloesem” genoemd, aangezien mensen die hun dagtaak overzien en daar bij voorbaat al moe van worden Hornbeam als ondersteuning kunnen gebruiken. Ze schatten een werk dat voor hen ligt zwaarder in dan het in werkelijkheid is.

 

In positieve zin hebben ze energie, zekerheid en sterkte.

Voor degenen die voelen dat ze niet voldoende kracht hebben, mentaal of fysiek, om de last van het leven te dragen.

Bij ons verkrijgbaar

 

Larch

Larch is de bloesems voor hen die zichzelf minder goed of bekwaam vinden dan de personen in hun omgeving. Zij verwachten te zullen falen en zij hebben geen zelfvertrouwen. Het is een innerlijk weten al voordat men ergens aan begint, dat het zeker verkeerd zal aflopen; de “self fullfilling prophecy”.

 

In positieve zin zijn ze standvastig en niet snel ontgoocheld. Zijn ze bekwaam om risico’s te nemen en staan enthousiast in het leven.

Voor degenen die zichzelf niet als minder goed of bekwaam beschouwen als degenen om hen heen, die verwachten te falen, die denken dat ze nooit een succes zullen worden, en dus geen risico’s nemen of zelfs geen poging doen om te slagen.

Bij ons verkrijgbaar

 

Mustard

Mustard is volgens de geschriften van Bach aan te raden voor diegene die onderhevig zijn aan aanvallen van somberheid en zelfs wanhoop. Het kan zijn dat er geen enkele reden of verklaring voor dergelijke aanvallen gegeven kan worden. Als basis bij zwaarmoedigheid en pessimisme. Mustard-mensen worden erg moedeloos van het feit dat zij geen vat hebben op hun gevoelens.

 

In positieve zin zien we stabiliteit en optimisme. Ze krijgen hun natuurlijke levensvreugde terug en maken sneller contact met anderen.

Degenen die onderhevig zijn aan perioden van somberheid, of zelfs wanhoop, alsof een koude donkere wolk hen overschaduwt en het licht en de vreugde van het leven verbergt.

Bij ons verkrijgbaar

 

Pine

Pine is voor hen die zichzelf verwijten maken en die schuldgevoelens hebben. Zichzelf voortdurend verontschuldigen, ook voor fouten van anderen. Ze verontschuldigen zich zelfs wanneer ze ziek zijn.

Ze proberen het telkens na ‘een gemaakte fout’ beter te doen, waardoor ze uiteindelijk helemaal overspannen raken.

 

In positieve zin zijn ze zelfverzekerd en bekwaam om verantwoordelijkheid te nemen. Ze blijven niet stilstaan bij fouten.

Voor degenen die zichzelf de schuld geven. Zelfs als ze succesvol zijn, denken ze dat ze het beter hadden kunnen doen en zijn ze nooit tevreden met hun inspanningen of de resultaten.

 

pine

Bij ons verkrijgbaar

 

 

Red Chestnut

Red Chestnut is bezorgd om anderen. De angst van Red Chestnut belet hem of haar op de juiste manier een situatie in te schatten en te beoordelen of de overbezorgde gedachten wel zo reëel zijn.

Een typisch voorbeeld van Red Chestnut is de ouder die constant in zorgen en angst leeft voor haar kinderen. Red Chestnut bouwt de gewoonte af om zich altijd zorgen te maken over anderen.

 

In positieve zin zijn ze bekwaam om kalm en moedig te blijven.

Voor degenen die het moeilijk vinden om niet bezorgd te zijn voor andere mensen.

Bij ons verkrijgbaar

 

Star of Bethlehem

Star of Bethlehem is volgens Bach de bloesems bij een shock of traumatische ervaringen. Iedereen maakt wel een trauma of shock mee die niet verwerkt wordt. Bij het innemen van Star of Bethlehem verwerk je je verdriet en ga je dit op een bewuste manier doen, met een helder inzicht in de situatie.

Het verdriet kan een plaats krijgen in je leven en de energie stroomt door het lichaam en wordt niet geblokkeerd.

 

In positieve zin voelen ze zich kalm en bekwaam om verder te gaan zonder last te hebben van de gevolgen van een voorbije gebeurtenis. Star of Bethlehem is een trooster en verzachter van pijn en verdriet.

Voor degenen die in grote nood zijn, onder omstandigheden die voor een tijd groot ongeluk veroorzaken. De schok van ernstig nieuws, het verlies van een dierbare, de angst na een ongeluk en dergelijke.

Bij ons verkrijgbaar

 

Sweet Chestnut

Sweet Chestnut kan ondersteunen op momenten dat de smart en vertwijfeling zo groot is dat ze ondraaglijk lijkt. Mensen in een negatieve Sweet Chestnut toestand zitten dikwijls stil voor zich uit te staren met afwezige ogen en hebben donkere kringen rond de ogen.

Best van al proberen we zo’n toestand te voorkomen door naar de signalen die ons lichaam ons op voorhand geeft goed te luisteren.

 

In positieve zin hebben ze geloof in de toekomst en voelen zij zich sterk.

Voor die momenten die sommige mensen kunnen overkomen wanneer de smart zo groot is dat ze ondraaglijk lijkt.

Bij ons verkrijgbaar

 

Walnut

Walnut is voor hen die soms beïnvloed worden door sterke ideeën en overtuigingen van anderen. Helpt oude banden verbreken en aanpassen aan overgangssituaties en nieuwe levensfase.

De Walnut-overgevoeligheid treedt vooral op in veranderende leefsituaties waarin we gemakkelijker uit ons evenwicht te brengen zijn, zoals in de puberteit, bij een nieuwe baan, de pensionering, de meno- of de penopauze, een nieuwe woonomgeving enzovoort.

We ervaren niet helemaal ons stabiele “ik” en hebben het veel drukker dan anders. In zo’n situatie zijn we beïnvloedbaar, iets dat iedereen kan overkomen.

 

In positieve zin kan men breken met oude banden en zijn eigen weg gaan zonder beïnvloed te worden door anderen.

Voor degenen die bepaalde idealen en ambities in het leven hebben en ze ook vervullen, maar in zeldzame gevallen in de verleiding komen om afgeleid te worden geleid van hun eigen ideeën, doelen en werk door het enthousiasme, overtuigingen of sterke meningen van anderen.

Bij ons verkrijgbaar

 

White Chestnut

White Chestnut brengt volgens Dr. Bach de rond tollende gedachten weer tot rust. In het hoofd spelen zich hele verhalen en taferelen af over gebeurtenissen die gebeurd zijn of nog moeten komen. Ze willen ook dolgraag van hun stoorzenders af, maar het lukt ze niet om de knop om te draaien. Het spreekt voor zich dat bij deze mensen van slapen vaak niet veel terechtkomt.

 

In positieve zin kunnen ze hun gedachten goed ordenen. Kunnen ze zich concentreren op de dagelijkse bezigheden en hebben vrede en kalmte in hun hoofd.

Voor degenen die niet kunnen voorkomen dat gedachten, ideeën, argumenten die zij niet wensen, in hun gedachten komen.

Bij ons verkrijgbaar

 

Wild Rose

Wild Rose kan dan weer, volgens Bach, gebruikt wanneer iemand zich neerlegt bij een situatie. Ze nemen het zoals het is, zonder ook maar iets te doen om de omstandigheden te verbeteren. Ze hebben een gebrek aan interesse.

Bij Sweet Chestnut gelooft de betrokkene dat de grenzen van het belastingsvermogen bereikt zijn en hij vlak staat voor het punt waarop hij in de situatie zal berusten, hij heeft de moed echter nog niet helemaal opgegeven.

 

In positieve zin hebben ze energie en levenslust en zijn ze geïnteresseerd in het leven.

Degenen die zonder ogenschijnlijk voldoende reden zich neerleggen bij alles wat gebeurt, en gewoon door het leven glijden, nemen het zoals het is, zonder enige moeite om de dingen te verbeteren en enige vreugde te vinden.

Bij ons verkrijgbaar

 

Willow

Willow is volgens Bach de bloesem voor diegene die wrok en bitterheid koesteren. Ze hebben dikwijls een ”arme-ik-gevoel”. Een negatieve Willow kan geen onrecht vergeten en heeft de neiging andere mensen verwijten te maken.

Voor Willow is het glas altijd half leeg in plaats van half vol.

 

In positieve zijn ze optimistisch, begripvol en herkennen hun eigen verantwoordelijkheid.

Voor degenen die tegenspoed of tegenslag hebben ondervonden en dit moeilijk kunnen accepteren, zonder klachten of wrok, omdat ze het leven beoordelen op het succes dat het met zich meebrengt.

Bij ons verkrijgbaar